Opis projekta

Udruženje "HUMANOST - SOCIETAS HUMANITATIS" Zenica je u saradnji sa Ministarstvomza rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona, Općinom Zenica i njemačkim organizacijamaTerra Tech Foederprojekte e.V. Iz Marburga i Lebenshilfe Plauen gGmbH implementiralaprojekat "Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama"u Visokom. Preduzeće "ARCON - in" d.o.o. Zenica je izvelo izgradnju kompletnog objektauključujući sve potrebne pripremne, građevinske i građevinsko-zanatske radove kao i instalacijevodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije. Preduzeće je izvršilo i sve ugovorene radove na uređenju kruga objekta.