Opis projekta

"M e t a l n o" d. d. Zenica je investitor za čije potrebe je preduzeće "ARCON - in" d.o.o. Zenica u posljednjih nekoliko godina izvelo veliki broj građevinskih projekata. Treba spomenuti izgradnju benzinske pumpe u Drivuši, dogradnju i adaptaciju hale za AKZ u krugu Investitora te izvođenje brojnih rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekata iinfrastrukture u krugu Preduzeća. Takođe, u svojstvu kooperantapreduzeću "M e t a l n o" d. d. Zenica, "ARCON - in" d.o.o. Zenica je bio angažovan na sanacji dijela proizvodno - upravnezgrade u krugu Arcelor Mittal-a Zenica te na brojnim drugim sanacijama i adaptacijama koje je usvojstvu generalnog izvođača ugovorilo preduzeće "M e t a l n o". Bez obzira da li se "ARCON- in" pojavljivao u svojstvu generalnog izvođača radova ili kooperanta, svi projekti su izvedeniprofesionalno i uz primjenu najviših standarda u građenju.