Opis projekta

Investitor Općina Zenica

Instaliranim "sistemom aktivnog čekanja", Općina Zenica je, među prvim u BiH, dobila najmoderniju šalter - salu sposobnu da pruži brzu, savremenu i kvalitetnu uslugu velikom broju korisnika.