Opis projekta

Udruženje "HUMANOST " Zenica je u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku iizbjeglice Ze-Do kantona, Općinom Zenica i njemačkim organizacijama Terra Tech Foederprojektee.V. Iz Marburga i Lebenshilfe Plauen gGmbH implementirala projekat "Izgradnja zgrade Centraza rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" u Zenici. Izgradnjukompletnog objekta je izvelo preduzeće "ARCON - in" d.o.o. Zenica. Centar je prvi takve vrsteu BiH i sve prostorije ispunjavaju uslove za boravak djevce i osoba sa posebnim potrebama. Iovim posebnim zahtjevima, "ARCON - in" d.o.o. Zenica je, kao generalni izvođač, u potpunostiodgovorio.